Veškerý obsah tohoto webu je považován za autorské dílo a bez souhlasu fotografa Lubomíra Harrera j. není povoleno jeho užívání, ať již v jeho věrné kopii, nebo v upravené podobě. Obsahem se považují jak texty, tak především obrázkové materiály.

     Všechny, zde publikované portrétované osoby, podepsaly souhlas výhradně s publicitou pro potřeby autora a není možné jejich podobizny jakkoliv dále užívat třetími stranami bez jejich a mého písemného souhlasu. Na veškeré, zde publikované reportáže, mají převedena užívací práva jejich objednatelé a proto bez jejich souhlasu, mým prostřednictvím, jej není možné dále užívat třetími stranami. Na veškeré, zde publikované práce účastníků kurzů nebo dětí z foto-grafické školičky, se taktéž vztahují autorská či spoluautorská práva a uživatelskými právy disponuji já jako lektor a autor konceptů výuky.

     To, co platí u osob zachycených na fotografiích, platí i u vyfotografovaných věcí, jako jsou např. fotografie výrobků, nemovitostí a čehokoliv dalšího. Velmi rozšířeným nešvarem je u nás používání fotografií stažených ze stránek výrobců, dodavatelů, nebo z jakýchkoliv jiných stránek. Nejenže jsou tím také porušována užívací práva jejich vlastníků nebo i autorská práva fotografů, ale mnohdy se jejich dalším neautorizovaným použitím v podnikatelské činnosti poškozují i obchodní zájmy dotčených vlastníků práv k použitým fotografiím a to může v důsledkcích zbytečně vést i k opravdu velkým nepřijemnostem a až třeba i k nemalým náhradám způsobených škod. Přitom výrobci i obchodní společnosti nemají problém udělovat souhlasy s publicitou jejich obchodních komodit, pokud je výsledná publicita v souladu s jejich obchodními zájmy. A místo stahování malých a po řadě komprimací ne již moc kvalitních fotografií můžete snadno získat kvalitní originály vhodné k dalšímu použivání. Vždyť firmy u nás fotografů a u grafiků vynakládají nemalé prostředky, aby jejich reklama byla co nejkvalitnější. Tak proč nečerpat z těchto jejich investic v rámci Vašeho podnikání a zadarmo mít místo ukradeného obrázku nejvyšší kvalitu a třeba i s dalšími výhodami, které se běžně poskytují obchodníkům, kteří svojí činností přispívají i k šíření dobrého jména prodávaných značek?

       Nejsem z těch fotografů, kteří by na slušné požádání odmítli dát souhlas s nekomerčním využitím svých fotografií, ale je opravdu smutným odrazem dnešní doby, obzvláště pak v naší zemi, vídat své práce jako ilustrace i dokonce komerční tisky bez špetky úcty a respektu k práci autora, který do ní vložil svojí invenci,  vzdělání, zkušenosti, nákladnou fotografickou i postprodukční techniku a nezřídka i čas na úkor bytí s rodinou.

       Nikdy se nedočkáme lepších zítřků, pokud sami na nich nebudeme pracovat a je pouze na nás, zda-li demokracii budeme vnímat jako vytouženou výsadu respektování každého jednotlivce, nebo ji zadupeme nespoutanou rádoby svobodou - anarchií a budeme si jednoduše, pod rouškou anonymity Internetu, brát co se nám zlíbí. V tomto ohledu jsem dost radikální a jakékoliv nerespektování autorských práv označuji jediným správným výrazem, a tím je slůvko krádež. Přitom by většinou stačilo pouze slušně požádat, užít autorská díla v souladu s podmínkami autorů, poděkovat a zaslat autorovi podobu užití jeho díla pro jeho administrativu.

     Děkuji za Váš respekt a vždy mne zahřeje zájem o mé fotografie. Vždy se dá na spolupráci domluvit.

 Podpis_luba