V životě mi bylo hodně dáno, rodinou i společností. Proto považuji za samozřejmé přispívat svými troškami lepší budoucnosti naší společnosti a hlavně našich dětí.

     Na venkově děti nemají moc příležitostí rozvíjet svůj potenciál a tak po mém přestěhování z Prahy do Čížkovic, jsem začal učit děti počítačové grafice se zaměřením na práci v Adobe Photoshop, jehož znalost může dětem pomoci v prezentacích svých dovedností ať již v období studií, tak později i na trhu práce. Tato má iniciativa se setkala s velkou podporou ze strany obce, která pro nás dovybavila školní počítačovou učebnu o 11 licencí Adobe Photoshop CS6 a 11 grafických tabletů Wacom. Po první veřejné výstavě metrových pláten dětí 3 - 5 třídy redakce Deníku napsala, že by se za takovéto práce nemuseli stydět i studenti grafických škol. A to za tu práci s dětmi opravdu stojí.

     Každé dítě, které se mi podaří odklonit z bezduchého bloumání ulicemi a dát mu lepší směr, stejně jako rozvinutí talentu každého dítěte, které projeví hlubší zájem o umění fotografie a počítačové grafiky, je pro mne nadějí v dobrou budoucnost.

     Práci s dětmi vedu na dvou úrovních. Při ZŠ v Čížkovicích vedu kroužek počítačové grafiky, ve kterém děti seznamuji s prostředím Photoshopu a mimo tréninkové práce pracujeme na dlouhodobém projektu v podobě koláží "Čížkovice nejenom očima dětí", kdy každý, kdo projde tímto kroužkem bude hrdým autorem minimálně jednoho obrazu z tohoto souboru úžasných děl.

     Pro děti, kteří projevují o fotografii nebo počítačovou grafiku hlubší zájem, nabízím možnost individuální výuky u mne v Ateliéru kreativní a trikové fotografie v rozsahu od úrovně zájmové činnosti až po cílenou přípravu k talentovým zkouškám na střední fotografickou školu.

     A jak se mým dětem daří? To už si posuďte každý sám v ukázkách pod odkazem "práce dětí" ;-)


1214

Napsali o nás v Deníku, dne 26.06.2013:
Děti z čížkovické školy překvapily citem pro umění 

     Čížkovice - Děti ze Základní školy Čížkovice předvedly své umění. Práce na metrových plátnech, za které by se nemuseli stydět ani středoškoláci z grafického oboru, předvedli školáci základky v rámci Dne otevřených dveří. 

     V jejich autorství nemohli uvěřit ani vlastní rodiče. "Děti vytvářeli montáže a koláže. Skutečným cílem této práce však bylo naučit je dávat své práci smysl, přemýšlet o prostředí, ve kterém žijí a vyrůstají a současně jim otevírat nové možnosti seberealizace. Tyto práce dětí z kroužku počítačové grafiky navíc považuji za výjimečné, " vysvětlil vedoucí kroužku a fotograf Lubomír Harrer. 

Ten vyzdvihl také významnou podporu ze strany obce i školy. 

Autor: Anna Hrochová Mgr.