Pro potřeby e-shopů i propagaci v tisku fotografuji produkty od miniaturních, až po stroje a zařízení z lakovaných nebo nelakovaných kovů nebo drahých kovů, plastů, skla, hlíny a podobných materiálů. Vyžaduje-li to povaha produktu a jeho prezentace, zajistím pro fotografování modely a modelky dle vašeho výběru.

V rámci mých služeb Vám mohu nabídnout fotografování jak v mém fotostudiu v Čížkovicích, tak v pronajatých fotoateliérech blíže Vaší produkci, nebo přímo u vás. Výstupem mohou být jak digitální fotografie pro další zpracování ve spolupráci s vaším grafikem, tak i kompletní servis včetně grafických návrhů, předtiskové přípravy a tisku reklamních materiálů.